Start
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt


Hembygdsmuseet - Uppgården
 

Uppgården


År 1982 upplät Ekerö kommun Uppgården till Adelsö föreningsråd att användas som hembygdsmuseum och föreningslokal.

Föreningsrådet har därefter delegerat driften av gården till Adelsö hembygdslag. Gården bestod vid upplåtelsen av mangårdsbyggnad, spannmålsmagasin och en bagarstuga.

Dessa byggnader har i olika omgångar restaurerats med omfattande frivilliga arbetsinsatser och ekonomiska bidrag från många Adelsöbor.

År 2007 kunde hembygdslaget dessutom inviga en ny byggnad, en vagnbod, ett utrymme som länge saknats.

Mangårdsbyggnaden har kök och kammare som är musealt inredda samt ett större rum som är f.d. postexpedition. Övervåningen har ett kök och en kammare.

I byggnaden förvaras hembygdsarkiv med föreningshandlingar, fotosamlingar, kartor och hembygdslitteratur samt böcker och tidskrifter.
 

I bagarstugan, där Hembygdslaget bakar tunnbröd ett flertal gånger om året, finns också drängkammare och utställning av äldre föremål från hem och hushåll. På bilden bakar Irene Svensson och Ingrid Collberg. Bakning i Bagarstugan

I spannmålsmagasinet visas äldre bruksföremål från jordbruk, hantverk och hem.

Hembygdsmuseet

I vagnboden visas hästdragna fordon och redskap från jordbruk och trädgård, vidare har toaletter för besökare inrymts i byggnaden.

Hembygdslaget har mer än 1000 registrerade föremål. Trots den nyligen genomförda utbyggnaden kan inte alla visas. Framför allt inte alla fordon.

Uppgårdens historia
Vid ingången av 1900-talet bestod byn Hovgården av fem gårdar. En av dem var Uppgården. Sedan dess siste brukare, Gustaf Claesson gått bort 1937 kunde dåvarande Adelsö kommun med av Claesson donerade medel förvärva gården. 


Adelsö fick egen poststation 1930.

Den var inrymd på ett par olika ställen innan Uppgården i början av 1940-talet togs i bruk som poststation och bostad för dess föreståndare, ”Post-Oskar” Johansson (på bilden).

Post-Oskar
Han hade sedan 1911 varit lantbrevbärare på Adelsö och hämtat posten på Drottningholm.

Innan Adelsö fick färja 1930 tog han sig själv över Svinsundet till Munsö sommar som vinter, även då det ”varken bar eller brast”.

När poststationen drogs in 1970 var Oskars svärson, Gunnar Johnsson, föreståndare. Han bodde kvar i Uppgården som pensionär till dess han gick bort 1979.