Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memoriam

Aktiviteter 2019


Foto: Björn Lindblad

Adelsö Hembygdslag
anordnar årligen evenemang och
aktiviteter med anknytning till hembygden.

Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.Boken kan beställas
av Anders Sahlén
Pris 100 kr.


Minnen och berättelser
från Adelsö under
1920- och 1930-talen

av Lars Erik Jansson
pris: 100 kr.

Våren 2019

Må 28 jan
Datorkurs för ovana
Med Sonja Kvål.
Enligt separat kallelse

Må 04 feb
Datorkurs för ovana
Med Sonja Kvål.
Enligt separat kallelse

Sö 17 feb
Årsmöte +
Föredrag om modellmakeri
av Cathrine Abrahamsson
Plats: Adelsö Hembygdsgård
Tid: 18:00

To 14 mars
Hembygdsforskning på Adelsö. Diskussion
Nuläget: Elektrifiering av Adelsö, Andra ämnen? Vad hindrar oss? Vidare arbete? Med Lars Skedinger, Anders Sahlén, Lennart Rydberg
Plats: Adelsö Hembygdsgård
Tid: 19:00
Avgift 40 kronor, icke medlem 60 kronor

To 28 mars
Intresset för Björkö/Birka under 1000 år
Uppmärksamheten kring vårt nuvarande världsarv har skiftat under århundradena.
Med: Lennart Rydberg
Plats: Adelsö Hembygdsgård
Tid: 19:00
Avgift 40 kronor, icke medlem 60 kronor

To 25 april
Svensk-Finskt signalspanningssamarbete
under andra världskriget och under kalla kriget via FRA
Med: Pertti Hänninen
Plats: Adelsö Hembygdsgård
Tid: 19:00
Avgift 40 kronor, icke medlem 60 kronor

Lö 27 april
Bakningsdag
Två sorters tunnbröd och ett knäckebröd bakas.

Medtag förkläde, något att ha för håret och kasse till brödet.
Med: Agneta Collberg
Anmälan till 070-224 99 35
Uppgården Bagarstugan
Tid: 10:00-16:00
Avgift: 2 timmar för medlem 150 kr, övriga 200 kr

Sö 28 april
Bakningsdag för ”vana” bakare

Ni som bakat i Uppgården Bagarstugan tidigare har nu chans att pröva egna degar!
Med: Agneta Collberg
Anmälan till 070-224 99 35
Plats: Uppgården Bagarstugan
Tid: 10:00-16:00
Avgift: Ved + handledning medlem 150 kr, övriga 200 kr

Lö 4 maj
Fågelskådning

Ta med kikare och gärna picknick till en trevlig stund vid Hovgårdsvikens fågelrika smultronställe.
Med: Björn Lindblad
Plats: Hovgårdsviken, vi samlas bakom Adelsö Butik.
Tid: 09:00-11:00

Lö 11 maj
Grillkväll vid kolmilan

Följ snitslad bana från hembygdsgården. Grillförtäring tillhandahålles.
Med: Stefan Qviberg
Trubadur: Christer Karlsson
Plats: Kolmilan i Hundskog
Tid: 18:00
Avgift: 60 kr.
Anmälan senast 5/5 till 072-0382561 Begränsat antal deltagare.

To 23 maj
Smyckning av Trefaldighetskällan

Vi dricker brunn och smyckar källan inför Trefaldighet. Vi dricker för hälsa och välgång mm. Agneta berättar om källans historia och egenskaper.
Med: Agneta Collberg
Plats: Finnhagen. Vi parkerar vid Karlslund där skylt visar vägen.
Tid: 19:00

To 30 maj
Den traditionella vandringsdagen

Hembygdslaget deltager med mjödservering vid Kunsta.
Med: Siri Lundmark
Plats: Kunsta, Adelsö vandringsled
Tid: 10:00-14:00

Sö 11 aug kl 11-15
Hembygdsdagen
Se separat annons på Adelsös anslagstavlor
Eller besök vår hemsida på: www.adelsohembygdslag.se/aktiviteter.htm
Plats: Uppgården/ Hembygdsgården
Tid: 11:00-15:00


Adelsöbor, såväl fast- som fritidsboende, som inte redan är medlemmar i Adelsö Hembygdslag: Bli medlem!

Årsavgift 100 kr/person.
Betalas till postgiro 364846-6
Glöm ej att skriva namn, adress och telefonnummer och gärna e-post-adress vid inbetalning!

Om Du som medlem vill deltaga i vårt utvecklingsarbete utanför styrelsen, så ta kontakt med vår kontaktperson: Lars Skedinger
Tfn: 070-2683642 eller e-post: larsskedinger@gmail.com

Aktuella kompetenser vi söker är:

för Mediagruppen:
Datorvana.
-Intresse att presentera vårt museum i bild/video
-Intresse att utveckla vårt bildarkiv
-Intresse att utveckla vår hemsida

för Forskargruppen:
Datorvana.
-Intresse att söka klarlägga vår historia

för Snickargruppen:
Praktiskt handlag och byggnadsvårdsintresse.

Vår ambition är att bevara Adelsös kulturarv
och förmedla det till Dig och eftervärlden!

 
  Kontaktpersoner:
Lars Skedinger 070-268 36 42
Agneta Collberg 070-2249935

 
  Adelsö Hembygdslag samarbetar med