Start
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
 


Styrelsen 2022
 

Gruppfoto
 

Ordförande
Agneta Collberg
agneta.collberg@gmail.com

 
Kassör
Kjell Björk
k-bjork@telia.com

Vice ordförande

Ulla Thid

Sekreterare

Roterar i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maya Bergqvist
Anders Ellström
Christina Qviberg
Siri Lundmark
Laila Månsson

Suppleanter
Eeva Axe
Rico Rönnbäck
Stefan Qviberg
Ulla Thild

Revisorer

Eva Wiklund
Eva Larsson

Revisor
suppleanter

Seth Björk
Tommy Hindstam

Valberedning
Berit Dreyfert och Kristina Lennartsson