Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memoriam


Styrelsen 2019
 

Gruppfoto
 

Ordförande
Agneta Collberg
agneta.collberg@gmail.com
 
Kassör
Kjell Björk
Tel: 070-7404148
k-bjork@telia.com

Vice ordförande

Stefan Qviberg

Sekreterare

Roterar i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maya Bergqvist
Anders Ellström
Christina Qviberg
Siri Lundmark

Hedersledamot
K V Jacobson


Suppleanter
Laila Månsson
Lars Skedinger
Eeva Axe
Britt-Louise Morell
Rico Rönnbäck

Revisorer

Eva Wiklund
Eva Holmberg

Revisor
suppleanter

Seth Björk
Per Lundstedt

Valberedning
Berit Dreyfert och Kristina Lennartsson

Boken kan beställas
av Anders Sahlén
Pris 100 kronor.

Minnen och berättelser
från Adelsö under
1920- och 1930-talen
av Arne Lindblad

Även denna kan beställas:

Minnesbilder från Adelsö
195 - 2002
av
Lars Erik Jansson
Pris: 100 kr.