Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
 
Minnesbilder från Adelsö
1954 - 2002

En bok av
Lars Erik Jansson
Pris: 100 kr.


Styrelsen 2019
 

Gruppfoto
 

Ordförande
Agneta Collberg
agneta.collberg@gmail.com

 
Kassör
Kjell Björk
Tel: 070-7404148
k-bjork@telia.com

Vice ordförande

Stefan Qviberg

Sekreterare

Roterar i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maya Bergqvist
Anders Ellström
Christina Qviberg
Siri Lundmark

Hedersledamot
K V Jacobson


Suppleanter
Laila Månsson
Lars Skedinger
Eeva Axe
Britt-Louise Morell
Rico Rönnbäck

Revisorer

Eva Wiklund
Eva Holmberg

Revisor
suppleanter

Seth Björk
Per Lundstedt

Valberedning
Berit Dreyfert och Kristina Lennartsson