Tegelbruket på 1920 talet

     

 
Arbetare i Bruket   Skön paus
     
 
Här låg tegelbruket (färjebacken)   Vy från 70-talet
     
 
Mahognyvillan arbetar bostad till vänster   Bostad
     
 
Vägen mot färjan i dag   Mästarbostad
     
 
Karta över gropen   Södra gropkanten
     
 
Inifrån gropen   Gropkant
     
 
.Västra kanten   Botten som varit åker
 
Aktie från 1868