Start
Nyheter!
Aktiviteter
Hembygdsmuseet
Bagarstuga
Hembygdsdag
Utställningar
Guidning
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt
In memoriam


Stig Collberg - In memorian
 

Stig Collberg
 

Stig Collberg, Adelsö, avled den 4 juli 2003, 74 år gammal.
Hans närmaste är hustrun Ingrid samt barn och barnbarn. 

Stig föddes i byn Lundkulla på Adelsö och han blev hembygden trogen livet ut. Tidigt tog han över fädernegården med anor från 1700-talet. Han var en framgångsrik jordbrukare som älskade sitt yrke. Jordbruksrörelsen utvidgades efterhand med förvärv av gården Stora Karlslund, med flera arrendegårdar och med skogsentreprenadföretag.

Hans uppfinningsförmåga och praktiska handlag har givit spår i form av arbetsverktyg och träsniderier. Han gladde sig oerhört åt att jordbrukartraditionen förs vidare på Adelsö av familjen.

Tidigt blev han verksam i föreningslivet, dels i idrottsrörelsen, dels och framför allt i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. I SLUs musikcirklar mötte han den legendariske Skrammel-Nisse Lindgren. Denne tog Stig till sin medhjälpare som musikcirkelledare i Stockholms län.

Musiken kom att bli en viktig del av Stigs liv.
Han älskade och bar hela livet med sig folkmusiken och den ljusa dansmusik han kom i kontakt med i yngre år. Denna musikaliska bakgrund har också till stor del legat till grund för hans egna kompositioner. Hans förmåga att iaktta och intressera sig för människor, djur och natur har givit inspiration till hans många vistexter. Text och musik präglades ibland av lekfullhet såsom i den ofta spelade och även för folkdanslag arrangerade Schottis i myrstacken.

En höjdpunkt för honom var Adelsörevyn Den gröna ön i väster, till stor del byggd på Stigs idérikedom. Musik var avkoppling och lek för honom, vilket bl.a kom till uttryck när han tillsammans med intresserade fritidsmusiker på Adelsö bildade gruppen Bara på Skoj.

Ett annat av hans musikaliska initiativ är somrarnas allsångs- och musikaftnar i Adelsö Hembygdsgård. Till dessa engagerade han ett gäng musiker från Hallsta By på Adelsö, Hallsta Bykapell, samt musiker från Skärholmens Dragspelsklubb. Han var aktiv i båda dessa musikgrupper.

Stig ville sprida kunskap om sin hembygd från generation till generation. Därom vittnar hans fotografering och hans bandade intervjuer med gamla Adelsöbor. Han var för övrigt under många år flitigt anlitad som lokalpressens fotograf på Mälaröarna. Under de sista 20 åren var han ledamot i Adelsö Hembygdslags styrelse och under många år ordförande i Adelsö Föreningsråd, samarbets- organ för de lokala idéella föreningarna.

Stig är den som i första hand skall ha äran av att Adelsö Vandringsled tillkommit och han har under flera decennier organiserat hälsningar till våren på valborgsmässoafton. Stig har av Kulturnämnden i Ekerö tilldelats Sven-Olof Olssons kulturstipendium. Han har också tilldelats Sveriges Hembygdsförbunds stora förtjänsttecken.

Stig var en nyfiken sällskapsmänniska, för vilken positiv gemenskap var nyckeln till att skapa sådant som blivit till mångas nytta. Han var en handlingskraftig, optimistisk idégivare som fick många att arbeta med samma mål i sikte. 

Vår hyllning till Stig är också en hyllning till hans familj, särskilt till fru Ingrid som funnits vid Stigs sida som stöd och partner i hela hans skapande gärning. 

Jan Gertz, Adelsö föreningsråd
K V Jacobson, Adelsö Hembygdslag


Boken kan beställas
av Anders Sahlén
Pris 100 kronor.

Minnen och berättelser
från Adelsö under
1920- och 1930-talen
av
Arne Lindblad